Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Fix Software s.r.o. (dále jen „prodávající“) platné pro elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek www.sveecka.cz pro nákupy učiněné spotřebitelem, tedy člověkem, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

Kontaktní údaje:
Název e-shopu: SVEEČKA.CZ
Provozovatel: Fix Software s.r.o.
Sídlo: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 07190166
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296090
E-mail: info@sveecka.cz

Uzavření smlouvy

Až do odeslání objednávky kupujícím jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na internetové stránce www.sveecka.cz v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě objednávky kupujícího, kterou učiní kliknutím na tlačítko „Koupit“ a dokončením celého procesu vytvoření objednávky. Takto učiněná objednávka ještě vyžaduje emailové potvrzení ze strany prodávajícího a ke vzniku kupní smlouvy dochází teprve přijetím objednávky prodávajícím. Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže prodávající přijetí objednávky potvrdí zasláním e-mailové zprávy.

Kupující bere tímto na vědomí, že objedná-li zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího (např. v podobě násobení slev či poskytnutí vyšší než přiměřené slevy), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdrží e-mailovou zprávu potvrzující jeho objednávku. Odstoupení od kupní smlouvy prodávající zašle prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o výše uvedené skutečnosti dozví.

Poskytne-li prodávající kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupujícímu vzniká povinnost se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující souhlasí, že stane-li se některý z dárků ke zboží nedostupným, poskytne prodávající jiný dárek, který bude minimálně stejné hodnoty.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (nebo jím určená třetí osoba) převzal zboží. Dále má právo odstoupit kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informuje kupující prodávajícího na adrese

Fix Software s.r.o.
Jeremiášova 2632/16a, 155 00 Praha 13 – Stodůlky
E-mail: reklamace@sveecka.cz
Telefonní číslo: +420 608 68 68 56

a to formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy povinen vrátit zboží prodávajícímu na adresu Fix Software s.r.o., Jeremiášova 2632/16a, 155 00 Praha 13 – Stodůlky. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. O přijetí zboží a vrácení plateb bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

Po obdržení zboží vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, nebude-li s kupujícím ujednáno něco jiného.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Doručování zboží

Zboží bude dodáno na dodací adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.

Na území České republiky dodává prodávající objednané zboží prostřednictvím smluvního dopravce. Obvyklá dodací lhůta činí 1 den, ta může být prodloužena. Možnosti přepravy:

  • Zásilkovna – výdejní místo (Z point)
  • Zásilkovna – doručení na adresu
  • Balíkovna
  • Česká pošta na poštu
  • Česká pošta do ruky
  • PPL – výdejní místo
  • PPL – doručení na adresu

Ceny přepravy jsou kalkulovány na základě rozměrů a váhy zásilky. Ceník dopravy naleznete zde: https://www.sveecka.cz/doprava-a-platba/

Kupující je povinen zjevně poškozenou nebo neúplnou zásilku při doručování řešit ihned s dopravcem, přičemž takovou zásilku má kupující možnost odmítnout převzít. Rozhodne-li se kupující takovou zásilku převzít, je nezbytné, aby veškeré závady popsal do předávacího protokolu. U některých dopravců, stvrzuje kupující převzetím zásilku bezvadnost této zásilky, nebude-li tedy možné sepsat závady do předávacího protokolu, doporučuje prodávající zjevně poškozenou zásilku nepřebírat.

Dojde-li k situaci popsané výše, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a zboží reklamovat v souladu s reklamačním řádem. Pozdější reklamace zjevného poškození zboží nebo neúplnosti zboží nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat.

Platba

Při vytváření objednávky bude kupujícímu nabídnut výběr z následujících možností úhrady ceny za zboží obsažené v objednávce (dále jen „kupní cena“):
a. platební karta
b. dobírkou.

Slevy nebo slevové poukazy lze uplatnit pouze v souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamace

Způsob a podmínky reklamace obsahuje reklamační řád, který je dostupný zde: https://www.sveecka.cz/reklamacni-rad/

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.sveecka.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu také online prostřednictvím platformy zřízené Evropskou komisí dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuj právo kdykoliv změnit tyto VOP. Stane-li se oddělitelné ustanovení těchto VOP neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.1.2023.